Over ons      
Speelotheek Maarssen draait volledig op vrijwilligers
Zij helpen op de Speelotheek volgens een rooster, bij de inname en uitgifte van het speelgoed m.b.v. van een geautomatiseerde administratie. Tevens zijn ze vraagbaak en kunnen indien nodig de contactpersonen raadplegen.

Daarnaast maken sommige vrijwilligers deel uit van een bepaalde werkgroepen (bijv. speelgoed en reparatie, publiciteit) of hebben andere taken binnen de speelotheek. Jaarlijks worden er bijeenkomsten gehouden voor de vrijwilligers.

Om de Speelotheek Maarssen goed te laten draaien, hebben wij minimaal 20 vrijwilligers nodig. Aan vrijwilligers kent de Speelotheek Maarssen bepaalde privileges toe, dit als dank voor de enthousiaste bijdrage in het draaiend houden van deze speelotheek.

  Werkgroep speelgoed en reparatie
Een niet onbelangrijke groep binnen de Speelotheek Maarssen is de werkgroep speelgoed en reparatie. Deze groep vrijwilligers is belast met de inkoop, codering, verpakking en onderhoud van al ons speelgoed.

Werkgroep publiciteit
Deze werkgroep is belast met het samenstellen van het informatieboekje voor nieuwe leden en van de nieuwsbrieven.
Tevens brengt deze commissie jaarlijks het eindejaarsboekje uit. Bovendien verzorgt zij de publiciteit rondom de Speelotheek Maarssen in de lokale kranten en via flyers en/of brochures.

Het bestuur
Het bestuur van de Speelotheek Maarssen bestaat uit minimaal drie bestuursleden: waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur komt ca. zes keer per jaar bij elkaar.