Speelotheek Maarssen heeft SBBI-status gekregen

SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Nu de Speelotheek Maarssen deze status heeft verworven, kunnen mensen die met behoud van hun WW uitkering vrijwilligerswerk willen doen, als vrijwilliger bij de Speelotheek terecht. Ook fiscaal is de SBBI-status aantrekkelijk, want vanaf nu is de Speelotheek Maarssen vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting.

Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal nieuwe regels voldoen.

 
   
Vrijwilligerswerk?
Alleen voor een maatschappelijke organisatie

Voor UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk dat u doet voor een maatschappelijke organisatie, die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Het moet gaan om werk bij organisaties met een SBBI of ANBI-status. SBBI betekent steun- of sociaal belang behartigende instelling.
ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling.

De Belastingdienst beslist over de toekenning van deze status aan een organisatie.

Meer informatie over de SBBI of ANBI-status vindt u op de site van de Belastingdienst.
 
   

Beursvloermatch via kledingbank Breukelen met voedselbank Stichtse Vech
t

Op de beursvloer van 6 november 2014 kwam een bijzondere match tot stand. Vrijdag 9 januari 2015 werd de match in aanwezigheid van wethouder Jaap Verkroost bekrachtigd.

Vorig jaar zette de kledingbank Breukelen zich in om éénmalig speelgoed in te zamelen, opdat zij de kinderen van de clientèle van de kledingbank / voedselbank in de decembermaand met speelgoed konden verrassen. Op de beursvloer ontmoette speelotheekvoorzitter Lucas Schansman de mensen van de kledingbank en zij kwamen tot de volgende match: de speelotheek mocht de eerste keus uit goed en bruikbaar speelgoed dat bij de kledingbank binnenkwam. Als tegenprestatie stelden zij 20 jaarabonnementen op de speelotheek Maarssen ter beschikking voor Maarssense gezinnen die bij de voedselbank komen en kinderen van 0 tot 12 hebben. Via de voedselbank krijgen deze gezinnen binnenkort een enveloppe met daarin een formulier waarmee ze zich bij de speelotheek kunnen melden.

Wethouder Jaap Verkroost, die ondermeer jeugdbeleid, jeugdzorg, welzijn en speelvoorzieningen in zijn portefeuille heeft, was graag aanwezig bij het afronden van deze beursvloermatch.

Bron: RTV Stichtse Vecht
 
   

Speelotheek Maarssen gered
Bij de raadsvergadering van 30 september 2014 heeft de heer Schansman, voorzitter van Speelotheek Maarssen, ingesproken. Hij gaf aan dat de Speelotheek financiële problemen heeft door vertraging van eigendom van het bibliotheekpand in Maarssen-Dorp. Hierdoor kan de Speelotheek niet meer de huur voldoen aan de verhuurder, Bibliotheek AVV.

Na bemiddeling van de portefeuillehouder zijn de volgende afspraken gemaakt: Bibliotheek AVV gaat geen huur verrekenen over het jaar 2014 en vanaf 1 januari 2015 wordt de huur rechtstreeks aan de gemeente overgemaakt, doordat het pand aan het Harmonieplein nu eigendom is van de gemeente. De gemeente zal de Speelotheek betrekken bij de gesprekken over de nieuwe indeling van het pand. Het bestuur van de Speelotheek wil kijken op welke manieren de Speelotheek ingebed kan worden bij jeugdinstanties zoals jeugdpunt en tienercentrum die ook gebruik maken van een ruimte in het bibliotheekpand. Daarnaast stelt het bestuur van de Speelotheek in 2015 een visie voor de toekomst op.

Bron: RTV Stichtse Vecht

 
   
   
   
   
Veel speelgoed ingezameld voor Speelotheek Maarssen  
 

Zaterdag 19 september 2015 zamelde de familie Leenheer, wijkbewoners van Zebraspoor, tijdens de rommelmarkt speelgoed in voor de Speelotheek Maarssen.

's Morgens gingen de vrijwilligers van de Speelotheek Maarssen zelf kijken wat er op de rommelmarkt werd aangeboden. Zij reserveerden alles wat van hun gading was en zodra de penningmeester met de portemonnee kwam werden er zaken gedaan.

Halverwege de rommelmarkt liet speelotheekvoorzitter Lucas Schansman weten dat van het op dat moment ontvangen speelgoed, zeker 6 gratis lidmaatschappen aan kinderen van gezinnen die op dit moment van de voedselbank gebruik maken, ter beschikking kunnen worden gesteld.

Toen het vroeg in de middag weer ging regenen hielden sommige verkopers het voor gezien op de rommelmarkt en doneerden hun speelgoedhandel aan de speelotheek. Bij het scheiden van de markt leerden de initiatiefnemers voor deze speelgoed inzameling de kooplui / buurtbewoners pas echt kennen, want van alle kanten werden dozen- en tassenvol speelgoed afgeleverd bij het inzamelpunt.

Zowel initiatiefnemer Lucien Leenheer als speelotheek-voorzitter Lucas Schansman waren meer dan aangenaam verrast door alle gulle gaven. Beiden bedachten hoe mooi het zou zijn als zij in andere wijken, bij andere buurtfeesten ook speelgoed mogen inzamelen.

De komende weken hebben de vrijwilligers van de speelotheek hun handen vol aan het registreren en geschikt maken voor de uitleen van het nieuwe speelgoed. Hier kunnen zij best wel wat hulp bij gebruiken. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via: bestuur@speelotheek-maarssen.nl

Gedoneerd speelgoed dat de Speelotheek Maarssen bij nader inzien niet kan gebruiken, wordt aan goede doelen gegeven.

Bron: RTV Stichtse Vecht

 
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
  De actie loopt goed!  
   
  Dank u wel, meneer!  
   
  Inzamelpunt Speelotheek  
   
  Hé, dat is ook leuk!  
   
  2 kofferbakken vol  
   
  Wauw  
   
  Dat wordt een hele klus om uit te zoeken  
     
   
  Onze nieuwe folder ligt voor u klaar in de speelotheek